tho-xam

Loading...

Khi được tiếp xúc với nghệ thuật xăm mình, cô dần dần muốn tìm hiểu về chúng, muốn thể hiện những ý tưởng của mình qua những hình xăm và đã quyết định theo nghề thợ xăm.

Loading...