lam-gom-9

Loading...

Cũng không ít người cho rằng việc chụp ảnh như thế này có phần phản cảm, không những không có yếu tố nghệ thuật mà còn có cảm giác lố lắng, tục tĩu

Loading...