song-khoe-1

Loading...

say nắng thường gặp ở người lao động hoặc đi quá lâu ở ngoài trời nắng. Khi đó, nhiều tia nắng sẽ chiếu thẳng vào vùng cổ gáy.

Loading...