8

Loading...

Và cứ ngồi vậy để cắt tóc cho ….tiện. Có chị em nào còn để chồng, người yêu vào tiệm cắt tóc 1 mình nữa không?

Loading...