Chuyển nhượng 9/8: Real đẩy “Messi Nhật” sang đội của Ro “béo”?

Chuyển nhượng 9/8: Real đẩy "Messi Nhật" sang đội của Ro "béo"?

Loading...