hai_su_thay_o_hau_truong_vong_lo_dien_1-1009192

Loading...

hai thí sinh và “sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai – Hòa thượng Thích Tâm Đức” là nhà tu giả danh.

Loading...