mat-ong-9

Loading...

Chất ngọt tự nhiên này cũng có thể làm tổn thương dây thần kinh. Mật ong nguyên chất bao gồm một nhóm các hợp chất hóa học được gọi là ‘grayanotoxins’ có độc tố đối với hệ thần kinh.

Loading...