Tin Arsenal 22/4: BLĐ yêu cầu, Ozil vẫn không chịu giảm lương

Tin Arsenal 22/4: BLĐ yêu cầu, Ozil vẫn không chịu giảm lương

Loading...